Over Scouting Dalfsen

De D’Alflandgroep werd in 1991 opgericht in het kader van het “witte-vlekken-plan” van het (toen nog) Gewest Overijssel. In eerste instantie had de groep slechts drie speltakken: bevers, welpen en esta’s. In 1993 werd een speltak scouts toegevoegd, in 1997 een speltak explorers, in 1999 een stam, 2004 een jongerenstam (nu de Jan Houtmanstam) en in 2008 de PlusScouts. De stam was overigens al enkele jaren in een soort los-vast-verband actief.

dasDe naam D’Alflandgroep is trouwens niet zomaar uit de lucht komen vallen. Voor de oorsprong van deze naam moeten we kijken naar de geschiedenis van de plaatsnaam Dalfsen. In de loop van de geschiedenis is de spelling van deze naam vaak veranderd. In 1343 bijvoorbeeld, wordt melding gemaakt van Dalvessem. Er gaat een lezing dat dit een verbastering is van “des alfen heim”. In normaal Nederlands: “woonplaats van de natuurgeesten”. D’Alflandgroep zou je dus kunnen vertalen in “Land van de elven groep”. Als je in de avond of vroege ochtend langs het Rechterense Veld komt, zie je de Witte Wieven nog over de velden zwerven. Je kunt je dan goed voorstellen, dat het Middeleeuwse bijgeloof hier inderdaad mee aan de haal ging.

De kleur van de das das die wij dragen is donkerblauw met langs de rand een groene bies. Beide kleuren komen ook voor in de huisstijl van de Gemeente Dalfsen. Blauw symboliseert de Overijsselse Vecht. De groene kleur slaat op de bosrijke omgeving.

nest