De historie van Scouting Dalfsen

De geschiedenis van de Scouting in Dalfsen heeft nog best bijzondere sporen en gaat bijna 100 jaar terug in de tijd. De D’Alflandgroep bestaat zo’n 20 jaar. Dat is voor een scoutinggroep eigenlijk heel jong. Er zijn groepen die al meer dan 80 jaar actief zijn. Toch kunnen we niet zeggen, dat Scouting in Dalfsen pas in 1991 opkwam. De sporen lopen terug tot voor de tweede wereldoorlog.

Vechtkampgroep

De Dalfser Vechtkampgroep was aangesloten bij de Nederlandse Padvindersvereniging en de Nederlandse Christelijke Vereniging van Padvinders. De groep werd op 6 mei 1938 opgericht door Rudolphine Christine Antoinette de Vidal de Saint Germain. De Vechtkampgroep werd in 1941 door de bezetter opgeheven.

Pastoor Galemagroep

In de jaren ’60 en ’70 kende Dalfsen trouwens ook een echte Scoutinggroep, toen nog Padvinderij. De naam van de groep was de Pastoor Galemagroep. Hun clubhuis stond een paar honderd meter achter het station, links aan de Rietmansweg. Wie de plek kent, kan er nu nog wat puin en veel brandnetels vinden. De das van die padvindersgroep had ook blauwe en groene kleuren in een schotse ruit. Eén van die dassen hangt in de gang van het groepsgebouw aan de muur. Een aantal van de toenmalige leden heeft in 1991 de groep helpen oprichten, was actief in het bestuur of heeft nu de kinderen bij de D’Alflandgroep.

Zwolse luchtverkenners

In de jaren ’60 maken we nog twee kleine zijsprongen. De Zwolse Luchtvaartclub en de Zwolse Luchtverkennersgroep gingen samenwerken en verhuisden in de jaren daarna naar Dalfser grondgebied. De club had twee afdelingen: zweefvliegen en modelbouw. De zweefvliegers kregen hun terrein in Dalmsholte, de modelvliegers kwamen uiteindelijk op het Welsummerveld terecht. Zowel de Regionale Modelvliegclub Friendship als de Aero Club Salland hebben dus een deel van hun wortels in de padvinderij liggen.

Camping Starnbosch

In het begin van de jaren ’60 waren het kamperende padvinders die onbewust aan de start van de Dalfser camping het “Starnbosch” meewerkten. Een klein boerderijtje, midden in de uitgestrekte bossen van Dalfsen, leverde niet voldoende geld op om een groot gezin te onderhouden. Er werd naar alternatieven gezocht. Er kwamen al vele jaren padvinders met hun tenten om te overnachten en hun vertier te zoeken op een stukje weiland. Dit werd verder uitgebouwd en er ontstond een echte camping.

De Jan Houtman Stam

De Jan Houtmanstam (de Stam van de D’Alflandgroep) werd al in 1978 in Ommen opgericht. Eerst als zelfstandige Scoutinggroep; later onder de vlag van de Van Pallandtgroep. De eerste jaren waren voor de JHS actieve jaren. Er waren veel eigen activiteiten en er werd ondersteuning verleend aan andere speltakken van de Van Pallandt.
sd10301-thumbNa enige bestuurlijke problemen werd in 1986 besloten om de stam te verhuizen naar Vilsteren. Hier werd de stam onderdeel van de St. Lodewijkgroep; een kleine groep met slechts een Welpenhorde. Het was dan ook daarom dat de stam een sluimerend bestaan kreeg. Veel leden kregen andere bezigheden en vertrokken. In 1991 werd in Dalfsen de D’Alflandgroep opgericht. Enkele (oud-)stamleden werden benaderd om bij de oprichting van deze nieuwe Scoutinggroep behulpzaam te zijn.
Van het één kwam het ander en na enkele jaren verhuisde de stam (of: wat daar van over was) wederom; dit maal naar Dalfsen. De JHS is sinds 1 januari 1999 een volwaardige speltak van de Stichting Scouting Dalfsen en heeft op dit moment ruim twintig leden. Een aantal van hen is pas overgevlogen van de speltak Explorers. Dat was een bijzondere gebeurtenis omdat de stam voor het eerst sinds vijftien jaar weer overvliegers kreeg. Overigens geeft een flink deel van de stamleden (bijna tien), leiding bij andere speltakken.
De Jan Houtmanstam is genoemd naar Jan Houtman. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog een actief verzetsstrijder in Ommen totdat hij in 1944 in Dalfsen om het leven werd gebracht. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog steeds en is recent zelfs in een stroomversnelling gekomen.
De naam Jan Houtmanstam is overigens al veel ouder. Gelijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in Ommen de Sallandgroep opgericht. Deze groep had ook een stam die de naam Jan Houtmanstam droeg. Deze groep werd in 1952 of 1953 weer opgeheven en van deze stam is daarna niets meer vernomen.
De das van de Jan Houtmanstam is koningsblauw met een lichtoranje band. Toen enkele stamleden in Duitsland op kamp waren, besloten ze dassen te ruilen met de Duitse scoutinggroep waar ze te gast waren. Sindsdien is de stamdas gelijk gebleven aan deze duitse das.

Jan Houtman

dscf3418De Nederlands verzetsstrijder Jan Houtman was lid van de door Jan Seigers uit Ommen geleide knokploeg en coördineerde en voerde diverse verzetsactiviteiten uit. Hij overleed op 17 november 1944, toen hij doodgeschoten werd door de Waffen-SS’er Herbertus Bikker op de boerderij in Hoonhorst nabij Dalfsen, van de ouders van Annie Bosch-Klink uit Dalfsen. Houtman was bezig een zending gedropte goederen te transporteren en werd hierbij door Bikker betrapt die hem vervolgens achtervolgde tot in de boerderij van Bosch’ ouders. Zij legden hierover een getuigenis af tijdens het proces dat in Hagen, Duitsland gevoerd werd in 2003. Bikker heeft zijn hele leven volgehouden uit noodweer te hebben gehandeld en is nooit veroordeeld. Houtman werd enkele dagen na de moord begraven te Dalfsen.

Ada’s Hoeve

Op het scouting labelterrein te Ommen, de Gilwell Ada’s Hoeve, is een deel van een veld in 2001 vernoemd naar Jan Houtman, de Jan Houtmanhoek van het Laarmansveld. Het is uniek als een kampeerveld een naam toegewezen krijgt. Voor Scouting Dalfsen daarom ook een grote eer. De Jan Houtmanstam ondersteund al vele jaren Ada’s Hoeve met bosonderhoud en heeft zeer goede contacten met het naburige labelterrein. Kijk voor meer informatie op de site van Ada’s Hoeve!