Contributie

Als lid van Scouting Dalfsen betaal je contributie per kwartaal. De contributie bedraagt per 1 oktober 2017:
€ 30,00 per lid per kwartaal voor Bevers en Welpen.
€ 37,50 per lid per kwartaal voor Scouts, Explorers en Stam.

De contributie dient vooruit betaald te worden door (bijvoorbeeld) een automatische periodieke overboeking via uw bank af te geven. Overboeking op naam van Scouting Dalfsen, rekeningnummer: NL03RABO0383802520 Graag onder vermelding van de naam van uw kind. Van de ouder wordt verwacht dat zij ook haar steentje gaat bijdragen aan Scouting door te helpen met het schoonmaak van het gebouw. U wordt door de Oudercommissie ingedeeld na aanmelding. Beëindiging van het lidmaatschap van Scouting Dalfsen dient 3 maanden van te voren schriftelijk te worden opgezegd.